50ª Aniversari

ESTANDARTE

Han estat uns anys de treball difícil i
laboriós, per a poder recullir tota la
documentació i les dades que tot seguit
anem a presentar-vos. Era una feina que
creiem complicada però a la fi ha resultat
quasi imposible, degut als anys alterns del
començament de la comissió, a la falta en
eixos temps de local propi i de mitjans
econòmics que permeteren la confecció de
documentació grafica (llibrets , propaganda,
fotografies, etc), al sovintetjat canvi de seu, i
també a la poca importancia que alguns
dels primers fallers (llevat d’algunes molt
rares excepcions) li donaren al fet de crear
un arxiu, i també perque les falles no
estaven organitzades com hui les
coneguem, ni existia la Junta Central
Fallera ni cap organisme que les regira, ni
per tant existien censos ni registres.També hem de dir que les falles en un
principi, i també la nostra, no eren com ara,
sino que es tractava de una colla de veïns
que es juntaven per fer el monument i la
festa, però sense directives ni càrrecs
honorífics com les Falleres Majors.
És més
les comissions, fins al principi de la creació
de la Junta Central Fallera, estaven
formades només per la comissió masculina.
Dels infantils cal dir que no foren
reconeguts fins a mitjans dels anys 60. Hem fet tot el possible per recullir totes les
dades, però no ha pogut ser. Els esbosos
dels anys oficials i reconeguts, els hem
aconseguit tots, fins i tot algun anterior,
fondejant per biblioteques i arxius
municipals i d’altres. De les falleres majors
hem de dir que, malauradament, no hem
pogut trobar-les totes, per els motius que ja
referit, però si que a moltes, més de les que
en un principi pensavem. Volem fer constar, però, el nostre agraiment
més sincer a aquells que han dedicat hores
i hores de treball a eixa feina, a tots aquells
que han col.laborat, cadascú com a pogut, i
a la bona disposició que sempre hem trobat
alla on hem acudit. Podem haver errades o oblits, però sempre
seran involuntaris, i pels quals demanem
perdó i disculpa, doncs la nostra intenció ha
sigut ser tan fidels com es puguera.

intro3                                      intro2                                          intro1