Breu referencia a la historia de Russafa

Russafa es una paraula d’origen àrab, el significat de la qual es «lloc de residència d’un Governador». La nostra Russafa, sorgida en les hortes pròximes a la ciutat de València, fou fundada per ABD-ALLAH AL-BALANSÍ, qui tenia com a malnom el de «El València», i que fou un dels fills d’ABDERRAMÀ I. Amant dels espais lliures i creador d’Almunies (conjunt de jardins, hortes, flors, fruits i aigua), en divisar aquell lloc molt a prop de la ciutat, decidí construir un palau al qual denominà RUSSAFA. D’eixe palau o residència, no han quedat restes ni vestigis, tot i que probablement fora abandonat després de la mort del seu fundador, però si que es mantingué el parc de Russafa, conservant el seu nom.

En el Llibre del Repartiment, es fa constar que en temps del Rei JAUME I «El Conqueridor», Russafa era un territori amb moltes cases, torres i rals, amb forns, molins, mesons, jardins i una de les més bledanes hortes de València. En les cròniques del propi Rei En Jaume, es resalta la categoria del lloc de Russafa, per haver assentat allí els seus exercits per a conquerir València. Més detalladament es dóna la situació d’eixos exercits en el SERMÓ DE LA CONQUISTA, fet per GASPAR BLAY D’ARBUXECH, en l’any 1.666, on diu «Passaren lo riu Túria, o Guadalaviar, i assentaren lo exercit a 1’altra part, on està hui una creu que a la part de llevant, te prop la mar, a la part de ponent l’hermita o capella de la Nostra Senyora de Montolivet, a la banda del nord lo riu, a la de migdia les almarjals de l’albufera».

Russafa, des d’ahí endavant, va anar cresquent fins a formar-se com a poble, amb un molt gran territori que aplegava des de la ciutat de València fins a 1’albufera.

Els poblats que pertanyien al poble de Russafa, eren els següents: Montolivet, Les Moreres, Natzaret, La Punta (o Punta d’En Silvestre), La Font de Sant Lluís, La Font d’En Corts, El Castellar, Pinedo, El Saler i El Palmar.

El dia 17 de desembre de 1.877, 1’Ajuntament de València, en sessió ordinària, va acordar l’anexió a la ciutat de la Vila i terme de Russafa, i, per tant, amb ella Montolivet.

En l’actualitat Montolivet i Russafa son dos barris de la ciutat de València, independents entre si, i les altres poblacions son pedanies de la ciutat. Alguns barris dels que abans pertanyien a Russafa, formen el Districte de Quatre Carreres (En Corts, Montolivet, Malilla, La Fonteta de Sant Lluís, Na Rovella i La Punta), així denominat per les quatre vies principals que eixien del nucli de Russafa i creuaven tot el seu terme (Carrera Malilla Carrera de la Font de Sant Lluís-Carrera d’En Corts – Carrera del Riu).

russafa1 russafa2 russafa3