Activitats de la comissió

Llevat de les activitats normals que son la
raó de ser d’una comissió (falles, focs,passacarrers, etc.), a la nostra falla s’han fet i es fan un fum d’altres alternatives durant tot l’any, i no per això menys importants. Eixes activitats sempre han estat al voltant de la nostra cultura i les nostres arrels, per tal de conservar-les i millorarles si cal. Però també han hagut d’unes altres més actuals i dedicades més que res a la distracció dels membres de la comissió o del barri.

Son moltes i serien molt llargues d’explicar: concursos de fotografia i gastronòmics, excursions, maratons humorístics, futbol, futbet, frontó, esports i jocs autòctons, etc. Una de les mes antigues és el teatre, que
ve fent-se, més o menys seguidament, des dels anys cinquanta, aplegant a ser el grup format en aquells temps una colla d’actors amb molt reconeixement, i una categoria de semi-profesionals. Eixa activitat s’ha perpetuat any rere any, participant als concursos de la Junta Central Fallera, i fins i tot en concursos d’altres localitats, com de
la categoria del de Mislata i de Castelló de la Ribera. També s’han fet actuacions en les festes d’alguns pobles i, per supost en els dies de falles al nostre barri. Hui no hi ha un grup estable format, però això no vol
dir que no hi haja gent amb suficient categoria com per a mantenir la tradició. També hem participat destacadament en els concursos de declamació en la nostra llengua, tant infantils com majors, aconseguint molts bons premis.

Menció especial es mereix la consideració en que la musica s’ha tingut en la nostra falla. Pràcticament des de sempre hem lluitat per ser autosuficients en eixe aspecte, començant per l’antiga banda de cornetes i tambors que es va fundar allà pels començaments dels anys 70, al qual va seguir una altra a finals dels mateixos anys.
Després i amb molta il.lusió es va aconseguir formar una Banda de Musica, fins i tot amb escola d’educands, en els
anys 80, però després de molts anys d’anar pegant bacs, en el bon sentit de la paraula, la comissió no pugué suportar les despeses que això suposava i els entrebancs amb què ens trobavem, i malauradament es va
haver de desfer l’any 1.996.

Però una menció molt més especial que les altres mereix la colla de Tabals i Dolcaines. Ells van anar començant a poc a poc, i pel seu esforç i il.lusió han aplegat a tindre una gran consideració molt mes enllà de la
nostra comissió. Hui per hui en son molts i venen acompanyant a la nostra falla des de fa vora 18 anys, donant a conèixer a tots la més tradicional de les musiques valencianes, i fent-nos recordar com son i com sonen els nostres ancestrals instruments. També és parlar de música i de tradició quan ens referim al grup de danses que,
molt a poc a poc, però amb decisió i ganes, va fent-se un lloc en el si de la nostra comissió. els en queda molt de camí, però cal animar-los. Així mateix hem de fer referència a l’escola de Cant Valencià que, amb la inestimable ajuda de la cantadora MARISÉ de Montolivet, estem intentant dur endavant, amb una iniciativa sense precedents en el mon de les falles.

Una altra de les activitats destacades, meitat teatre meitat música, es la dels play-backs. Encara que és molt recent, ha aconseguit fer-se un lloc molt important. La nostra comissió no destaca especialment en els concursos, on també ha participat i ha aconseguit algun que altre bon premi. Els playbacks que fem son mes que res
com a espectacle oferit a la gent del barri, i tenen el seu dia fixe en les festes falleres. No es pot destacar a ningú, ni individual ni grup, sino que és pràcticament tota la comissió la que participa fent números i
obres completes realment espectaculars i que han deixat una bona impressió encara recordada, com per eixemple l’opera rock «Jesucristo Superstar», representada fins i tot en teatre, i també la sarsuela «La Corte del Faraón».

Però en aquella activitat on més s’ha destacat la nostra comissió, aconseguint un gran reconeixement en el mon de les falles i fora d’ell, és en la confecció i creació de monumentals BETLEMS o NAIXEMENTS nadalencs. S’han aconseguit, ni més ni menys, tres primers premis i tres segons, en els concursos de la Junta Central Fallera, dins la modalitat de lliure disseny. I tot això ha estat posible gràcies a Gaietà Carmona, més que faller artiste, i a una fabulosa colla d’artesans que tenim a la nostra comissió.

No ha de passar desapercebut el fet de que, d’uns anys cap ací, les portades dels nostres llibrets estan confeccionades per fallers, i es trien en el si de la comissió entre tots els treballs que cada any es
presenten. Parlant dels llibrets, cal dir que actualment també un colla de fallers, que s’autoanomenen «col.lectiu K.K.U.», i amb la confiança de la comissió, venen confeccionant el nostre llibret aplegant a aconseguir, dins el concurs organitzat per la Conselleria de Cultura, el 7e premi l’any 1.995. Hem de destacar que a eixe concurs
participen totes les falles de la Comunitat, no només les de la ciutat de Valencia, la qual cosa dona més mèrit a eixe premi. També, respecte d’anteriors llibret, hem de fer Constar la, col.laboració inestimable que
tinguerem a la nostra comissió durant molts anys del reconegut poeta JOSEP CERVERA I GRIFOL, qui to un carrer
dedicat a la ciutat, molt a prop de la nostra demarcació. El poeta Cervera i Grifol, també va fer de mantenidor en les presentacions de les nostres Falleres Majors dels començaments dels anys cinquanta.

No anem a dir res més, encara que siguen moltes coses les que se’ns han quedat. Però trobem que hem fet constar aquelles més destacades i de les que més orgullosos estem a la nostra comissió