Els 50ª anys de la comissio.

ELS 50 ANYS DE LA FALLA

 

[cryout-multi][cryout-column width=»1/4″] [/cryout-column] [cryout-column width=»1/2″]

La primera cosa que cal dir. es que els cinquanta anys fets per la nostra comissió no han estat tots seguits, i que només hem pogut acreditar validament aquells que consten oficialment a tots els efectes. Pero, a banda d’aixo hem trobat constancia de 6 anys mes extraoficials. Eixos son anys en els quals es va plantar falla, però no es pot dir que foren plantades per la comissió com a tal, sino, com ja hem dit, pero una colla de veïns del barri. Potser hi haja alguna més, de fet ens ha dit oralment, que pels anys vint es va plantar alguna altra, pero no hem pogut trobar res.

La primera falla oficial, plantada ja per la comissio legalment constituida, fou la de l’any 1945.  L’any 1946, no consta en cap lloc que es plantara falla. Després, vingueren les dels anys 1947, 1948, 1949. Ací trobem un parèntesi fins a l’any 1953. D’ahí endavant ja hem estat tots els anys seguits plantant falles fins a enguany.

Hem de dir que les bases per a que la comissió fora organitzada com cal, i d’una vegada ja per a sempre, van ser assentades per aquells que l’any 1953, van decidir la seua reorganització i rellançament al cap dels quals es trobava el President Antoni Serra i Bernabeu.

D’eixe any endavant tot ha anat ja mes rodat. Ja es començaven a passar les estretors de la postguerra. Però eixos homes mereixen un especial reconeixement degut a la dificultat d’aquells temps, i al fabul’os esforç i dedicaciò que havien de fer per tirar endavant.

L’any 1.953 la comissiò es va dotar ja amb el seu escut ( no el que ara tenim), i un poc després del primer estendard, que fou substituit pel que ara tenim.Tambe d’eixe any data el primer cens de la comissiò que conservem, i estava format per 8 directius a banda del Presidents, mes 23 vocals. Com ja hem dit no estava censada la comissiò femenina, pero també hem aconseguit el llibret on figura com a Fallera Major Maruja Dionisio, la qual tenia una Cort D’honor de 22 falleres.

Dels anys anteriors només hem aconseguit els esbosos de les falles, i poca cosa més. Així que tot seguit anem a mostrar-vos-els, i també les fotografies de les falleres majors que hem localitzat, així com els noms dels presidents des d’eixe famós any 1.953 fins a hui.

Dels infantils hem de tornar a dir que no constaren fins a mitjans dels anys 60. I encara això alguns anys no apareixien en cap lloc. Per eixe motiu ens dedicarem principalment a la comissió major, que és la que en realitat fa el seu cinquanta aniversari.

[/cryout-column] [cryout-column width=»1/4″] [/cryout-column] [/cryout-multi]

intro3                  intro2                  intro1