Local, emblemes i patrimoni.

 

[cryout-multi][cryout-column width=»1/4″] [/cryout-column] [cryout-column width=»1/2″]

La nostra comissió no sempre ha tingut una
seu social on reunir-se o fer o organitzarESTANDARTE
qualsevol activitat. De fet en els seus
començaments es reunien en plantes
baixes dels mateixos fallers o simpatitzants,
i també fins i tot en bars. Durant les festes
es muntaven barraques o s’acondicionaven
les plantes baixes.

El primer casal, això si llogat, es va tindre
en els anys 60, al carrer GODOFREDO
ROS. Després vam passar a l’antiga
PRESÓ de Montolivet, on teníem cedida la
primera planta com a seu de la nostra
comissió. D’ahí vam passar al casal del
carrer ESCULTOR JOSEP CAPUZ, també
en lloguer, que es va inaugurar el dia
12 d’ octubre de l’ any 1.973.

L’últim canvi el vam fer ja al nostre actualemblema1
casal del carrer ORIENT, el qual
inauguràrem el dia 26 de juny de l’any 1.988.
Cal dir que l’actual casal és el primer que
tenim en propietat, i comprar-lo va suposar, i
està suposant encara, un gran esforç
econòmic de la comissió, que ens ho
hauran d’agrair els qui vinguen darrere
nostre, quan ja estiga del tot pagat. El casal
enguany ha estat millorat amb la seua
insonorització i instal.lació d’ aire
condicionat.

Pel que fa als nostres estendards, el primer
que tingué la comissió, el qual es conservaemblema2
encara emmarcat en la Secretaria de la
falla, data del començament dels anys
cinquanta. Eixe fou substituït pel que ara
tenim, l’ any 1.970, any en el qual també es
va estrenar l’infantil.

Respecte de l’escut de la comissió cal dir
que no sempre hem tingut el que hui
coneguem. El primer es de l’ any 1.953.
Després es va canviar 1’any 1.958 i eixe fou
posteriorment remodelat deixant-lo com hui
el coneguem.

També hem de dir que en la nostra
comissió tenim una Senyera, la qual cal fer
constar que es una replica exacta a la queemblema3
es troba a l’Ajuntament, tant la tela com el
màstil, i que fou donada per en l’any 1.974
per la Fallera Major MANOLITA DOMINGO I
CERRILLO.

No podem deixar tampoc de dir que a la
nostra comisió també existeix una imatge
de Sant Josep, la qual fou donada per la
Fallera Major RAMONA CONESA I
SÀNCHEZ, l’any 1.958. Eixa imatge es treta

en processo tots els 19 de març, i portada a
l’esglèsia per fer-li la missa com a patró de
les falles, cosa que per desgracia poques
falles fan (cap que sapiam), deixant oblidat
al Sant en honor del qual es fan les nostresmonteolivete
festes. La imatge es custodiada per la
Fallera Major durant tot l’any, fins al
següent, prenint el relleu la nova Fallera Major,

[/cryout-column] [cryout-column width=»1/4″] [/cryout-column] [/cryout-multi]