Presidents de la comissió

PRESIDENTS 

Pel que fa als Presidents de la comissió,
cal dir que el primer cens on consta una 50aniv
directiva de la nostra falla, i per tant un
President, data de l’any 1.953. Dels anys
anteriors a eixe no hem pogut saber res
ni trobar raó. Potser foren càrrecs, si
existien, honorífics.

Ells es mereixen constar amb lletres 
grans en el present llibre, perquè s’ho han
guanyat a pols. Han sigut els caps de la
nostra comissió carregant sobre les
seues esquenes les responsabilitats que
això suposa, i han fet posible, amb
l’ajuda de la resta de fallers, per supost,
que la nostra falla haja aplegat fins ací,
després de cinquanta anys.

 

ELS NOSTRES PRESIDENTS HAN SIGUT ELS SEGÜENTS

1953 – ANTONI SERRA I BERNABEU
1954 – ANTONI SERRA I BERNABEU
1955 – ANTONI SERRA I BERNABEU
1956 – ANTONI MONTANER I MIQUEL
1957 – ANTONI MONTANER I MIQUEL
1958 – ANTONI MONTANER I MIQUEL,
fins al setembre, i d’eixe mes endavant ho fou MANUEL BORRAS I VERDÉ
1959 – AMARO JORGE I SANCHEZ
1960 – AMARO JORGE I SANCHEZ
1961 – AMARO JORGE I SANCHEZ
1962 – AMARO JORGE I SANCHEZ
1963 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1964 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1965 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1966 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1967 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1968 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1969 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1970 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1971 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1972 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1973 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1974 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1975 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1976 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1977 – RAMIR GOMEZ I CLEMENTE
1978 – FRANCESC JORDA I GARNES
1979 – FRANCESC JORDA I GARNES
1980 – ANTONI MUNOZ I MORAGUES
1981 – ANTONI MUNOZ I MORAGUES
1982 – RAFEL MORET I SENENT
1983 – JOSEP MARTINEZ I ALBEROLA
1984 – RICARD OLMOS I MARI
1985 – RICARD OLMOS I MARI
1986 – FRANCESC JORDA I GARNES
1987 – FRANCESC JORDA I GARNES
1988 – FRANCESC JORDA I GARNES
1989 – FRANCESC CONCA I GAYETE
1990 – RICARD OLMOS I MARI
1991 – RICARD OLMOS I MARI
1992 – RICARD OLMOS I MARI
1993 – RICARD OLMOS I MARI
1994 – RICARD OLMOS I MARI
1995 – RICARD OLMOS I MARI
1996 – RICARD OLMOS I MARI
1997 – RICARD OLMOS I MARI
1998 – RICARD OLMOS I MARI
1999 – RICARD OLMOS I MARI
2000 – VICENT LLADO I FUSTER
2001 – VICENT LLADO I FUSTER
2002 – VICENT LLADO I FUSTER
2003 – MANUEL BAREA I MARQUES
2004 – MANUEL BAREA I MARQUES
2005 – MANUEL BAREA I MARQUES
2006 – VICENTE SOLER I FERNANDEZ
2007 – VICENTE SOLER I FERNANDEZ
2008 – VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2009 – VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2010 – VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2011 – VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2012 – MANUEL BAREA i MARQUES
2013 – MANUEL BAREA i MARQUES
2014 – ELVI MUÑOZ i SANCHIS
2015 -ELVI MUÑOZ i SANCHIS
2016-VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2017-VICENTE SOLER i FERNANDEZ
2018-BEATRIZ COLLADO i SANPREDRO
2019-ALEJANDRO RUEDA i MARTINEZ